درباره شرکت

خانه / درباره طرح و تحول

درباره طرح و تحول

مهندسان مشاور طرح و تحول در تاریخ 1365 به شماره 5367 به ثبت رسیده و توانسته صلاحیت حرفه ای خود را در زمینه های معماری، شهرسازی و طراحی شهری را به تائید معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری برساند.

مهندسان مشاور طرح و تحول به منظور حضور فعال خود در پیشبرد سیاستهای کلی توسعه کشور با بهره گیری از تجارب مدیران و همکاران خود طیفی از خدمات مشاوره ای به شرح ذیل را تقدیم می دارد.
الف – شهرسازی
- مطالعات و برنامه ریزی و طراحی منطقه ای و شهری
- مطالعات و طراحی شهری
- مطالعات و طراحی آماده سازی اراضی مسکونی و شهرک صنعتی و تفریحی و ...
- مطالعات و طراحی سیویل و انجام نقشه برداری
- مطالعات و طراحی تاسیسات شهری (شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوری فاضلاب، سیستم دفع آب های سطحی داخلی و خارجی)
ب- معماری
- مطالعات و طراحی مسکن
- مطالعات و طراحی بناهای عمومی (اداری، تجاری، مذهبی،درمانی، آموزشی و ورزشی و ....)
- مطالعات و طراحی سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بناها
- مطالعات و طراحی سازه های خاص و صنعتی
ج – لنداسکیپ
- مطالعات و طراحی فضاهای سبز شهری، پارکها، سایت های صنعتی دریاچه های مصنوعی و تفرجگاهها
- مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری قطره ای و بارانی و زهکشی
د – نظارت
- کارگاهی
- عالیه
هـ- عامل چهارم (مدیریت پروژه)
به اتفاق جمعی از اساتید دانشگاه و متخصصین برجسته و با تجربه کشور که برحسب مورد در پروژه های خاص از آنها استفاده می گردد.
  • ماموریت ما

  • مهندسان مشاور طرح و تحول به منظور حضور فعال خود در پیشبرد سیاستهای کلی توسعه کشور با بهره گیری از تجارب مدیران و همکاران خود طیفی از خدمات مشاوره ای به شرح ذیل را تقدیم می دارد.
  • چشم انداز ما

  • تبدیل شدن به یکی از بزرگترین شرکت های حوزه صنعت ساختمان